HOME    로그인    회원가입    아이디/비밀번호 찾기    공연문의    전체메뉴보기
 
 
 
공연일정 2019.7  
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

     
> 공연일정> 공연일정 
   

 별주부전
  장 소  :  광주학생교육문화회관
  일 시  :  6월17일-6월21일
  문 의  :  .
  시 간  :  문의
  기 타  : [구분:해금과하는그림자극] [관람연령:3세이상] [소요시간:50분]
[가격:.] [주차장:.]
상상콘서트

해금,타악과 함께하는 그림자극 별주부전

 
 

 
 
 
TODAY : 9  | TOTAL : 225,892