HOME    로그인    회원가입    아이디/비밀번호 찾기    공연문의    전체메뉴보기
 
 
 
공연일정 2021.11  
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

       
> 공연일정> 현재공연 
   

 마법천자문
  장 소  :  압구정 현대백화점/킨텍스 현대백화점
  일 시  :  압구정,1월25일/킨텍스, 2월 8일
  문 의  :  현대백화점
  시 간  :  ,
  기 타  : [구분:복합 그림자극] [관람연령:가족] [소요시간:50분]
[가격:,] [주차장:,]
마법천자문을 인형극과 대형그림자극으로 만난다.

 
 

 
 
 
TODAY : 39  | TOTAL : 279,909